DMCA

Verifying Linearizability via Optimized Refinement Checking

Cached

Download Links

by Yang Liu , Wei Chen , Yanhong A. Liu , Jun Sun , Shao Jie Zhang , Jin Song Dong
Citations:4 - 1 self