DMCA

Complementary hashing for approximate nearest neighbor search (2011)

by Hao Xu , Jingdong Wang , Zhu Li , Gang Zeng , Shipeng Li , Nenghai Yu
Venue:In Proc. ICCV
Citations:31 - 11 self