DMCA

T-Drive: Driving directions based on taxi trajectories (2010)

by Jing Yuan , Yu Zheng , Chengyang Zhang , Wenlei Xie , Xing Xie , Guangzhong Sun , Yan Huang
Venue:ACM SIGSPATIAL GIS
Citations:96 - 21 self