DMCA

mucosal cell proliferation in hamsters

by Xiaoming Jia A , Naoyuki Ebine A , Yanwen Wang B , Atif B. Awad C , Peter J. H. Jones A