DMCA

Route recovery in vertexdisjoint multipath routing for many-to-one sensor networks

by Wei Cheng , Kai Xing , Jinshu Su , Xiuzhen Cheng , Baosheng Wang , Xicheng Lu , Zexin Lu , Yujun Liu
Venue:in Mobihoc ’08 (Submitted
Citations:3 - 1 self