DMCA

Yeast model uncovers dual roles of mitochondria in action of artemisinin (2005)

by Wei Li , Weike Mo , Dan Shen , Libo Sun , Juan Wang , Shan Lu , Jane M. Gitschier , Bing Zhou
Venue:PLoS Genet
Citations:20 - 1 self