DMCA

Article Optical Fiber LSPR Biosensor Prepared by Gold Nanoparticle Assembly on Polyelectrolyte Multilayer (2010)

by Yunliang Shao , Shuping Xu , Xianliang Zheng , Ye Wang , Weiqing Xu
Citations:3 - 0 self