DMCA

ZHENG et al:: CROSS-VIEW ACTION RECOGNITION 1 Cross-View Action Recognition via a Transferable Dictionary Pair

by Jingjing Zheng , Zhuolin Jiang , P. Jonathon Phillips