DMCA

Tsinghua University at the summarization track of TAC 2008

Cached

Download Links

by Shouyuan Chen , Yuanming Yu , Chong Long , Feng Jin , Lijing Qin , Minlie Huang , Xiaoyan Zhu
Citations:2 - 1 self