DMCA

Learning the Scope of Negation via Shallow Semantic Parsing

by Junhui Li , Guodong Zhou , Hongling Wang , Qiaoming Zhu
Citations:5 - 0 self