DMCA

Automatic image annotation using group sparsity (2010)

by Shaoting Zhang , Junzhou Huang , Yuchi Huang , Yang Yu , Hongsheng Li , Dimitris N. Metaxas
Venue:In CVPR
Citations:42 - 13 self