DMCA

A Novel Set-Based Particle Swarm Optimization Method for Discrete Optimization Problems (2010)

by Wei-neng Chen , Jun Zhang , Henry S. H. Chung , Wen-liang Zhong , Wei-gang Wu , Yu-hui Shi
Citations:11 - 0 self