DMCA

ShortMAC: Efficient Data-Plane Fault Localization ∗

by Xin Zhang , Zongwei Zhou , Hsu-chun Hsiao , Tiffany Hyun-jin Kim , Adrian Perrig , Patrick Tague
Citations:4 - 3 self