DMCA

Efficient fuzzy type-ahead search in TASTIER (2010)

by Guoliang Li , Shengyue Ji , Chen Li , Jiannan Wang , Jianhua Feng
Venue:In ICDE
Citations:3 - 2 self