DMCA

Article Generation of Pig-Induced Pluripotent Stem Cells with a Drug-Inducible System

by Zhao Wu , Jijun Chen , Jiangtao Ren , Lei Bao , Jing Liao , Chun Cui , Linjun Rao , Hui Li , Yijun Gu , Huiming Dai , Hui Zhu , Xiaokun Teng , Lu Cheng , Lei Xiao
Citations:16 - 1 self