DMCA

Mining Advisor-Advisee Relationships from Research Publication Networks

by Chi Wang , Jiawei Han , Yuntao Jia , Jie Tang , Duo Zhang , Yintao Yu , Jingyi Guo
Citations:36 - 19 self