DMCA

Control Flow Obfuscation with Information Flow Tracking ∗

by Haibo Chen , Liwei Yuan , Xi Wu , Binyu Zang , Bo Huang , Pen-chung Yew
Citations:6 - 2 self