DMCA

MDCube: A High Performance Network Structure for Modular Data Center Interconnection

by Haitao Wu , Guohan Lu , Dan Li , Chuanxiong Guo , Yongguang Zhang
Citations:30 - 5 self