DMCA

Improving Quality of Training Data for Learning to Rank Using Click-Through Data (2010)

by Jingfang Xu , Hang Li , Chuanliang Chen , Elbio Abib , Gu Xu
Venue:WSDM’10
Citations:1 - 0 self