DMCA

Storing and Querying Fuzzy Knowledge in the Semantic Web

by Nick Simou , Giorgos Stoilos , Vassilis Tzouvaras , Giorgos Stamou , Stefanos Kollias
Citations:2 - 1 self