DMCA

Vinegar Classification Based on Feature Extraction and Selection From Tin Oxide Gas Sensor Array Data

by Zou Xiaobo , Zhao Jiewen , Wu Shouyi , Huang Xingyi
Citations:2 - 0 self