DMCA

Image2Text: A Multimodal Caption Generator

Cached

Download Links

by Chang Liu , Changhu Wang , Fuchun Sun , Yong Rui