DMCA

Phoenix: Towards an Accurate, Practical and Decentralized Network Coordinate System

by Yang Chen , Xiao Wang , Xiaoxiao Song , Eng Keong Lua , Cong Shi , Xiaohan Zhao , Beixing Deng , Xing Li