DMCA

An Improved Digital Watermarking Scheme in the Domain of Vector Quantization

Cached

Download Links

by Chin-shiuh Shieh , Chao-chin Chang , Wei Kuang Lai , Shu-chuan Chu