DMCA

A 3D SoC design for H.264 application with on-chip DRAM stacking (2010)

Cached

Download Links

by Tao Zhang , Kui Wang , Yi Feng , Yan Chen , Qun Li , Bing Shao , Jing Xie , Xiaodi Song , Lian Duan , Yuan Xie , Xu Cheng , Youn-Long Lin
Venue:In 3D Systems Integration Conference (3DIC), 2010 IEEE International
Citations:2 - 0 self