DMCA

Knowledge-Aided STAP Using Low Rank and Geometry Properties

by Zhaocheng Yang , Rodrigo C De Lamare , Xiang Li , Hongqiang Wang