DMCA

MSRA-USTC-SJTU AT TRECVID 2007: HIGH-LEVEL FEATURE EXTRACTION AND SEARCH

Cached

Download Links

by Tao Mei , Xian-sheng Hua , Wei Lai , Linjun Yang , Zheng-jun Zha , Yuan Liu , Zhiwei Gu , Guo-jun Qi , Meng Wang , Jinhui Tang , Xun Yuan , Zheng Lu , Jingjing Liu
Citations:6 - 4 self