DMCA

Hong-Bo Deng, Lian-Wen Jin, Li-Xin Zhen, Jian-Cheng Huang A New Facial Expression Recognition Method Based on Local Gabor Filter Bank and PCA plus LDA A New Facial Expression Recognition Method Based on * Local Gabor Filter Bank and PCA plus LDA

by Hong-bo Deng , Lian-wen Jin , Li-xin Zhen , Jian-cheng Huang