DMCA

FD-Buffer: A Buffer Manager for Databases on Flash Disks (2010)

by Sai Tung On , Yinan Li , Bingsheng He , Ming Wu , Qiong Luo , Jianliang Xu
Citations:2 - 2 self