DMCA

FACADE: A compiler and runtime for (almost) object-bounded big data applications

by Khanh Nguyen , Kai Wang , Yingyi Bu , Lu Fang , Jianfei Hu , Guoqing Xu
Venue:In ASPLOS (2015
Citations:5 - 2 self