DMCA

Bilingual Correspondence Recursive Autoencoders for Statistical Machine Translation

Cached

Download Links

by Jinsong Su , Deyi Xiong , Biao Zhang , Yang Liu , Junfeng Yao , Min Zhang