DMCA

An FCM-based Personalized Affective Model for Agile Software Development

Cached

Download Links

by Wenjing He , Jun Lin , Xinjia Yu , Zhiqi Shen , Chunyan Miao