DMCA

A unified framework for computing best . . . (2010)

by Muhammad Aamir Cheema , Xuemin Lin , Haixun Wang , Jianmin Wang , Wenjie Zhang