DMCA

iRiS: Vetting Private API Abuse in iOS Applications

by Zhui Deng , Brendan Saltaformaggio , Xiangyu Zhang , Dongyan Xu
Citations:1 - 0 self