DMCA

Power-proportional Router: Architectural Design and Experimental Evaluation

by Bin Liu , Jianyuan Lu , Yi Kai , Yi Wang , Tian Pan