DMCA

Time is of the essence: improving recency ranking using twitter data (2010)

by Anlei Dong , Ruiqiang Zhang , Pranam Kolari , Jing Bai , Fernando Diaz , Yi Chang , Zhaohui Zheng , Hongyuan Zha
Venue:In WWW
Citations:67 - 6 self