DMCA

Angeliki Topalidou-Kyniazopoulou [ CASE Tool for Statechart Design] Dimitra-Astero Tzanetatou [ Motion Skill Management]

Cached

Download Links

by Maria Karamitrou , Nikolaos Kofinas , Nikolaos Pavlakis , Angeliki Topalidou-kyniazopoulou , Astero-dimitra Tzanetatou , Nikolaos I. Spanoudakis , Michail G. Lagoudakis , Maria Karamitrou Monitoring , Debugging Tools , Nikolaos Kofinas Forward , Inverse Kinematics , Nikolaos Pavlakis Formations , Team Strategy