DMCA

Subspace Gradient Domain Mesh Deformation (2006)

by Jin Huang , Xiaohan Shi , Xinguo Liu , Kun Zhou , Li-yi Wei , Shang-hua Teng , Hujun Bao , Baining Guo , Heung-yeung Shum
Venue:In SIGGRAPH ’06
Citations:95 - 14 self