DMCA

Home Search Collections Journals About Contact us My IOPscience IOP PUBLISHING JOURNAL OF PHYSICS D: APPLIED PHYSICS (2011)

Cached

Download Links

by I-ju Teng , Kai-ling Chen , Hui-lin Hsu , Sheng-rui Jian , Li-chun Wang , Jung-hsuan Chen , Wei-hsiang Wang , Cheng-tzu Kuo