DMCA

Poisson mixture model

by Xin He , Moushumi Sen Sarma , Xu Ling , Brant Chee , Chengxiang Zhai , Bruce Schatz