DMCA

A Rapid DNA Mini-prep Method for Large-Scale Rice Mutant Screening (2006)

Cached

Download Links

by Qiu Fu-Lin , He-He Wang , Chen Jie , Jie-Yun Zhuang , Hei Leung , Cheng Shi-Hua , Jian-Li Wu