DMCA

Adaptive Data Gathering in Mobile Sensor Networks Using Speedy Mobile Elements (2015)

by Yongxuan Lai , Jinshan Xie , Ziyu Lin , Tian Wang , Minghong Liao
Venue:SENSORS