DMCA

Towards Recency Ranking in Web Search

by Anlei Dong , Yi Chang , Zhaohui Zheng , Gilad Mishne , Jing Bai , Ruiqiang Zhang , Karolina Buchner , Ciya Liao , Fernando Diaz
Citations:41 - 13 self