DMCA

Exploring traversal strategy for Web forum crawling (2008)

by Yida Wang , Jiang-ming Yang , Wei Lai , Rui Cai , Lei Zhang , Wei-ying Ma
Venue:In Proc.ofSIGIR
Citations:6 - 1 self