DMCA

Semantically-enriched Pervasive Sensor-driven Systems (2012)

by Juan Ye , Stamatia Dasiopoulou , Graeme Stevenson , Georgios Meditskos , Vasiliki Efstathiou , Ioannis Kompatsiaris , Simon Dobson