DMCA

THÈSE Pour

by Docteur De , L’université De Grenoble , Jun Wang , Thèse Eric , Beaugnon Jinshan Li , Mme Yudong Zhang , Ingénieur De Recherche , Université De Metz , M. Jacques Fouletier , Université Joseph Fourier , M. Jacques Noudem , Université De Caen , M. Eric Beaugnon , Université Joseph Fourier , M. Pingxiang Zhang , M. Guo Yan , M. Xianghong Liu , M. Jinshan Li