DMCA

SecPod: A Framework for Virtualization-based Security Systems

by Xiaoguang Wang , Yue Chen , Zhi Wang , Yong Qi , Yajin Zhou