DMCA

FP-Outlier: frequent pattern based outlier detection (2002)

Cached

Download Links

by Zengyou He , Xiaofei Xu , Joshua Zhexue Huang , Shengchun Deng
Citations:6 - 0 self