DMCA

Optimal entanglement purifying via entanglement swapping (2000)

Cached

Download Links

by Bao-sen Shi , Yun-kun Jiang , Guang-can Guo