DMCA

Z.H.: Multi-view video summarization (2010)

by Yanwei Fu , Yanwen Guo , Yanshu Zhu , Feng Liu , Chuanming Song , Zhi-hua Zhou , Senior Member
Venue:IEEE TMM
Citations:12 - 2 self